Varovanje podatkov

Politika varovanja osebnih podatkov

 

V naši ustanovi ravnamo skladno z vsemi členi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Vse osebne podatke obdelujemo izključno na podlagi zakonskih podlag in privolitvenih izjav posameznikov ter v skladu s sodobnimi koncepti zavarovanja in varovanja osebnih podatkov.

Zavedamo se visoke odgovornosti v zvezi z ravnanjem z osebnimi podatki, zato vse osebne podatke zavarujemo, varujemo in obdelujemo v skladu z aktualnimi predpisi in standardi.

S Politiko varovanja osebnih podatkov vas seznanjamo, za katere namene pridobivamo osebne podatke, kakšna bo njihova uporaba, kakšne so pravice posameznikov in kako lahko te pravice uveljavljate.

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov:


Lekarna Slovenska Bistrica

Partizanska ulica 1

2310 Slovenska Bistrica

 

Namen obdelave osebnih podatkov in vrste osebnih podatkov

Z registracijo v spletno lekarno uporabnik dovoljuje, da Lekarna Slovenska Bistrica kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Lekarna Slov. Bistrica zagotavlja, da osebne podatke uporabnikov portala Lekarna Slovenska Bistrica in vse ostale podatke, zbrane v postopku registracije, ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Vsi osebni podatki uporabnikov so zaupni.

Vse osebne podatke obravnavamo zaupno in jih uporabljamo zgolj v namene, za katere so bili pridobljeni. Če bo nastala potreba po obdelavi podatkov za kateri drugi namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vašo privolitev.

Obisk in uporaba spletne strani

Poleg podatkov, ki jih uporabnik vnese ob registraciji in nakupu (ime, priimek, naslov, ulica, hišna številka, poštna številka, mesto, država, telefonska številka, e-naslov, geslo) se ob vsakem obisku spletnih strani www.spletnalekarna.net na spletnem strežniku samodejno shranjuje dnevniška datoteka (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja svoje statistike obiskov spletnih strani. Tako zbrane podatke obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z drugimi podatki.

Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z nami, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. 

Registriran uporabnik lahko prek svojega profila vpogleda v svoje podatke in nakupe v rubriki Moj račun. Do teh informacij lahko dostopa tudi Lekarna Slovenska Bistrica za namen vodenja statistike.

Registriran uporabnik lahko kadar koli spremeni svoje osebne podatke v osebnem profilu v rubriki Moj račun. Uporabnik lahko spreminja geslo, ime, priimek, telefonsko številko, e-naslov, prebivališče, naslov za dostavo.

Podatki o nakupih se zbirajo z namenom dostave naročenih izdelkov, izstavitve računa in reševanja morebitnih reklamacij. Zbiranje osebnih podatkov je nujno za izvršitev pogodbe – nakupa prek portala spletne lekarne Slovenska Bistrica.

Osebni podatki, potrebni za izvedbo spletnega nakupa, se lahko obdelujejo za namen izvedbe transakcije ter dostave spletnih naročil.

Uporabniki podatkov 

Posamezniki, ki dostopajo v spletno lekarno Lekarna Slovenska Bistrica se strinjajo, da se njihovi podatki lahko obdelujejo za namen sestave košarice, ki je del spletnega nakupa.

Posamezniki, ki so izpolnili registracijski obrazec se lahko strinjajo, da se njihovi podatki obdelujejo tudi za namen:

 • obvestila o registraciji in potrditvi registracije,
 • obvestila v obliki e-pošte o opravljenih nakupih,
 • obvestila v obliki e-pošte ali preko telefona o naročilu ali izdelkih (npr. če imajo ti krajši rok, deficitu,..),
 • statistične obdelave,
 • trženjske raziskave,
 • spremljanje nakupovalnih vsebin kupcev.

 

Uporabnik z vpisom svojih podatkov tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami ZVOP-1.

Uporabnik dovoljuje Lekarni Slovenska Bistrica, da ta na njegov naslov elektronske pošte pošlje obvestilo o izvedbi naročila ali o tem, da Lekarna Slovenska Bistrica naročila ne bo mogla izvesti, ker izdelka ni na zalogi.

Podatki se lahko dostopni tudi vzdrževalcu spletnega portala, kot pogodbenemu zunanjemu sodelavcu Lekarne Slovenska Bistrica.

Vsi podatki, zbrani na osnovi zgoraj naštetih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in jih brez privolitve posameznikov ne bomo posredovali tretjim osebam. Osebni podatki se zaradi zaupnega razmerja med farmacevtom in pacientom ne razkrivajo nobenim tretjim osebam. 

Zakonsko je mogoče osebne podatke razkriti naslednjim obdelovalcem podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • administratorju in skrbnikom aplikacij.

Zavezujemo se, da osebnih podatkov ne bomo posredovali ali prenesli v tretjo državo ali drugim mednarodnim organizacijam.

Obdobje hrambe 

Zagotavljamo, da bomo osebne podatke hranili le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni, in sicer:

 • dnevniške datoteke se hranijo največ 3 (tri) mesece;
 • vaši kontaktni podatki za potrebe neposrednega obveščanja se obdelujejo do preklica;

Če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 (deset) let. V tem (podaljšanem) času je obdelava podatkov omejena. 

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

Vaše pravice 

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

Posameznikom zagotavljamo varstvo in uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. 

Od nas lahko kadar koli zahtevate:

 • potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne;
 • dostop do osebnih podatkov (vpogled vanje in njihovo prepisovanje, če so za to izpolnjeni pogoji);
 • informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov, kot so informacije o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, ki so jim bili/jim bodo razkriti osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, obstoju morebitnega avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter o obstoju morebitnega iznosa podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo;
 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami. Če zahtevo podatke z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, vam tudi kopijo podatkov zagotovimo v elektronski obliki. Za morebitne dodatne kopije lahko zaračunamo pristojbino;
 • popravek netočnih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov;
 • pravico do izbrisa vseh osebnih podatkov (»pravica do pozabe«), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena GDPR, predvsem pa v primeru preklica privolitve;
 • pravico do omejitve obdelave, če (i) oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverbo točnosti osebnih podatkov, (ii) je obdelava nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe podatkov, (iii) upravljavec podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (iv) vložite ugovor zoper obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitost njihove obdelave;
 • pravico do prenosljivosti podatkov oz. prejem podatkov v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali posredovanje podatkov drugemu upravljavcu;
 • pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na osnovi vaše privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost njihove obdelave, ki se je izvajala do njenega preklica;
 • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima za vas pravne učinke ali kako drugače pomembno vpliva na vas.

Na zahtevo in v skladu z veljavno zakonodajo bomo posameznikom podali tudi druge informacije v zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdelujemo.

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico, da zoper nas kot upravljavca vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu. 

Stik in postopek uveljavljanja pravic

Na vprašanja o zaupnosti svojih podatkov ter načinu njihovega zbiranja in obdelave ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi s svojimi podatki, vam bo odgovorila naša odgovorna oseba. 

Vse vaše zahteve, ki zadevajo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, v pisni obliki naslovite na: info@lekarna-slb.si

Za potrebe ugotovitve vaše identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo tudi dodatne podatke. Ukrepanje lahko zavrnemo zgolj v primeru, če dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati. 

Na vašo pisno zahtevo bomo odgovorili kakor hitro bo mogoče in brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov, velja stroga zaupnost. 

Spremembe 

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

 

 

 

Izpostavljamo

Loading...